Franciscus & Clara

De Heilige Fransiscus en Clara van Assisi

De boodschap van Fransiscus en Clara is ook toepasbaar op de huidige tijd. Fransiscus en Clara zijn als het ware een onderrichting op God. Hun boodschap kunnen wij toepassen op deze tijd en onze problemen van nu. Daarnaast past hun levensverhaal in combinatie met onze vragen in een groter verhaal.

Franciscus en Clara van Assisi zijn twee heiligen uit het begin van de 13e eeuw, die aan de wieg staan van een omwenteling in denken, voelen en beleven. Door hun veranderde het aanzien van de Europese geschiedenis aanzienlijk.

Franciscus

Sint Franciscus van Assisi (Italiaans: San Francesco d’Assisi, Latijn: Sanctus Franciscus Assisiensis), geboren Giovanni di Pietro di Bernardone, informeel genoemd als Francesco (1181/1182 – 3 oktober 1226), was een Italiaanse katholieke broeder, diaken en prediker.

Zijn ouders waren de stofkoopman Pietro di Bernardone en zijn vrouw Giovanna Pica.

Hij stichtte de Orde van Broeders Minor, de Orde van Sint Clare, de Derde Orde van Sint Franciscus en de Voogdij over het Heilige Land. Franciscus is een van de meest vereerde religieuze figuren in het christendom.

Zijn doopnaam was Johannes Baptista, en de bijnaam Francissco, afgekort tot Ciccu. Hij gebruikte bij voorkeur zijn bijnaam. Franciscus was de invloedrijkste heilige van het Westen in die tijd.

Er waren twee vrouwen met wie Franciscus een goede band had:
Chiara (Clara) en een adellijke weduwe Domina Jacobea de
Settesoli. Verder meed hij als goed asceet het gezelschap van vrouwen.

Clara

Clara (di Faverone di Offreduccio) ontvluchtte in 1212 op 18 jarige leeftijd haar ouderlijk huis en voegde zich bij Franciscus. Hij nam haar op in zijn orde in het klooster van San Damiano even buiten Assisi. Daar stichtte zij met hem de vrouwelijke tak van de orde.

Clara stierf, vanaf 1225 door ziekte geplaagd, in 1253. het verhaal gaat dat zij in 1240/41 door haar gebed Assisi van een inname door de Saracenen redde.